Není černá, není bílá.
Lada Schligsbierová. Schli.

Zpět
Není černá, není bílá.

Nakupnicentrum.cz
53 x 73 cm.