Jaro
Léto
Podzim
Zima
Pøíroda
Cizina
Voda vodní plocha
vìci

Kedys
Zpìt


 
Proda - houby houba - podhbek - hib v trv, hbek v mechu