Jaro
LĂ©to
Podzim
Zima
Pøíroda
Cizina
Voda vodnĂ­ plocha
vìci

Kedys
Zpìt


 Kutná Hora katedrála svaté Barbory
Katedrála sv. Barbory, patřící k nejcennějším dílům vrcholně a pozdně gotické architektury v Čechách, byla založena kolem roku 1380. Stavbu prováděla do roku 1420 huť Petra Parléře. Do začátku husitských válek byl postaven katedrální chór s věncem kaplí, poté byla stavba na několik let přerušena. Teprve po skončení náboženských nepokojů pokračovala dostavba katedrály, na níž se mezi jinými podíleli Matyáš Rejsek a Benedikt Rejt. V polovině 16. století se chudnoucí město rozhodlo finančně stále více náročnou stavbu ukončit. Roku 1626 přišli do Kutné Hory jezuité, kteří katedrálu převzali a začali ji opravovat. Provedli několik barokních zásahů do interiéru, vnější vzhled chrámu změnila sedlová střecha, jež nahradila původní stanovou, a pavlač spojující chrám s novou jezuitskou kolejí. Na konci devetenáctého století prošla katedrála restaurací, na které se podíleli nejvýznamnější purističtí stavitelé Ludvík Lábler a Josef Mocker. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století.